ชายหาดบนเกาะกาลาปากอส

ชายหาดบนเกาะกาลาปากอส

(1184)

เมเม่พาชิม