พร้อมระเบิดความมัน RS Meeting Concert Return 2013

Many (มากที่สุดกับศิลปิน) Raptor / James / Lift&Oil / Tao /Boy scout / Anan / Bazoo / Touch