เที่ยวญี่ปุ่น ตอน ครั้งหนึ่งในชีวิต ณ ภูเขาไฟฟูจิ

ครั้งหนึ่งในชีวิตได้ไปเยือน ฟูจิซัง หรือ ภูเขาไฟฟูจิ ที่ประเทศญี่ปุ่นสักครั้ง ก็รู้สึกดีมากๆ