ทกจ.เพชรบูรณ์ เปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ เชื่อมโยง 4 มรดกโลก [PR]

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม Familiarization Trip ดึงผู้ประกอบการไทย-ต่างชาติ เปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยง ๔ มรดกโลก อยุธยา ศรีเทพ สุโขทัย หลวงพระบาง

เปิดโครงการ ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่9

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการ ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

เมืองพัทยา ร่วมกับ ททท. จัดมหกรรมลดราคาสินค้า เที่ยวทั้งวัน ลดทั้งเมือง พัทยาแกรนด์เซลล์

าท่องเที่ยว พักผ่อน และสนุกสนานที่พัทยา ในช่วงระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 30 กันยายนของทุกๆปี

The Winner of The Little Big Project

ททท. ฉลองความสำเร็จกิจกรรมแข่งขันท่องเที่ยวจิตอาสา “The Little Big Project” สร้างกระแสผ่านออนไลน์กว่า 5 ล้านวิว

ททท. ขอเชิญร่วมงาน เทศกาลกลองนานาชาติ มโหฬารกลองชัยกระชับมิตรฯ

งานที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศไม่ควรพลาด โดยจับมือหลายประเทศในเอเซีย