Menu Close

หมวดหมู่: ข่าว & อีเว้นท์

รวมข่าวบันเทิง และข่าวสารอัพเดทต่างๆ ที่เพื่อนๆ พี่ๆ PR ส่งมาให้
รวมถึงงานที่ผ่านไปเจอเอามาเล่าให้ฟัง ทั้ง ละคร เพลง หนัง ศิลปะ ฯลฯ
ใครที่อยากฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ก็ส่งมาได้เลยนะคะที่ dj.maymey@gmail.com