ทางขึ้นไปศาลเจ้า เดินขึ้นเหนื่อย แต่คุ้ม

(13)

เมเม่พาชิม