ด้านบนของศาลเจ้า มีเทพเจ้าให้สักการะหลายจุด

(15)

เมเม่พาชิม