ด้านบนของศาลเจ้า มีเทพเจ้าให้สักการะหลายจุด

(29)

เมเม่พาชิม