มุมงานบางส่วนในนิทรรศการ Essential Eames

นิทรรศการ Essential Eames ต้นแบบงานดีไซน์แห่งศตวรรษที่ 20

(28)

เมเม่พาชิม