เมนู Grilled Ahi Tuna & Jasberry Rice Pomelo Salad ปลาทูน่าทรงเครื่อง 2

เมนู Grilled Ahi Tuna & Jasberry Rice Pomelo Salad ปลาทูน่าทรงเครื่อง

(137)

เมเม่พาชิม