เมนู Grilled Ahi Tuna & Jasberry Rice Pomelo Salad ปลาทูน่าทรงเครื่อง 4

เมนู Grilled Ahi Tuna & Jasberry Rice Pomelo Salad ปลาทูน่าทรงเครื่อง

(139)

เมเม่พาชิม