เมนู ขาเป็ดย่างกรอบ (Duck Leg Confit) 1

(137)

เมเม่พาชิม