ภัตตาคาร Grand Peking (แกรนด์ปักกิ่ง)

กุ้งทอดไข่แดง

(75)

เมเม่พาชิม